Vårdnadstvister


En tvist om vårdnad, boende och umgänge är ofta uppslitande av flera anledningar. Genom våra långa erfarenhet och personliga engagemang hjälper vi Dig genom detta. Om Du har frågor om vårdnad, boende, umgänge så ring oss eller kontakta oss via hemsidan för att boka ett personligt möte.

Om Du efter rådgivning vill gå vidare med ärendet så inleds ärendet oftast med ett brev till motparten eller dennes ombud där vi på ett juridiskt sätt argumenterar för Dina och Ditt barns rättigheter utifrån rådande lagstiftning och praxis.

I vissa fall räcker det med skriftväxling mellan parternas juridiska ombud för att överenskommelse ska kunna nås om en hållbar lösning. Vi hjälper då till att upprätta ett avtal där frågorna regleras på ett för parterna bindande sätt. I andra fall inleds process i domstol genom ingivande av en stämningsansökan.

Familjerätten är en komplicerad del av juridiken där det juridiska ombudets åtgärder ofta får en direkt och avgörande inverkan på klientens situation.

Tveka därför inte att kontakta oss om Du har familjerättsliga frågeställningar. Vi kan snabbt sätta oss in i Ditt ärende och avgöra vilka åtgärder som bör vidtas.