Teknologi, media & telekom (TMT)


TMT är en förkortning som står för Teknologi Media Telecommunications.

Att skriva licensavtal, hjälpa till med juridiken kring systemleverenser, länkning och nedladdning på webben, elektroniska signaturer, personuppgiftshantering, IT-säkerhet, spam och e-handel är vår vardag.

Den snabba marknads- och teknikutvecklingen gör att det inte längre går att tala om tre separata marknader för IT, media och telekom. Gränserna upplöses och marknaden smälter samman.

Det kräver den typ av övergripande synsätt som du hittar hos oss. Genom praktisk erfarenhet har vi skaffat oss djup kunskap om utvecklingen inom TMT. Kunskap, teknisk förståelse och juridisk kompetens gör att vi kan bidra med tydliga råd i en föränderlig värld.