Shipping


Juristerna i vår shipping-grupp biträder svenska och utländska fartygsägare, rederier, varv, försäkringsbolag, långivare och låntagare.