Offentlig upphandling


Vi kan ge dig praktiska råd i ett tidigt skede av upphandlingsprocessen och konkreta verktyg för implementering av strategier för offentlig upphandling.