Flyg


Våra specialister företräder såväl flygbolag som banker och ägare/uthyrare med svensk och internationell anknytning. I skadeärenden företräder vi såväl flygbolag som
försäkringsgivare.