Fastigheter


Vår mångåriga erfarenhet av hela spektrumet av fastighetsrelaterade transaktioner – från mindre försäljningar av enstaka fastigheter till komplexa transaktioner omfattande större fastighetsbestånd.

Gruppen består idag av ett stort antal specialister som tillsammans har mycket hög kompetens inom samtliga fastighetsrelaterade områden såsom: entreprenader, överlåtelser, finansiering, miljörätt, kommersiell hyresrätt samt exploateringsfrågor.