Familjerätt


Vi biträder klienter och erbjuder rådgivning angående bl.a.

Adoption

Arvsrätt

Barns boende

Bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall

Boutredning

Internationell privat- och familjerätt

Samboförhållanden, samboavtal och upplösning av samboförhållanden

Umgänge med barn

Underhållsbidrag till make eller barn

Upprättande av testamente, äktenskapsförord, gåvohandlingar etc.