EU & konkurrensrätt


Våra jurister företräder även klienter i processer i domstol mot Konkurrensverket och EU-kommissionen eller mot konkurrenter i mål som rör bl.a. böter, skadestånd och statsstöd.

Vår konkurrensrättsliga verksamhet spänner över ett brett område men består huvudsakligen av följande:

Vi ger konkurrensrättslig rådgivning kring förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning

Vi granskar kommersiella avtal och affärsstrategier

Vi företräder klienter inför konkurrensmyndigheter (Europeiska kommissionen och nationella myndigheter) i samband med fusioner/förvärv samt kartellundersökningar och eftergiftsansökningar