Brottmål


Ett brottmål inleds med en polisutredning som kallas förundersökning. Om förundersökningen visar att någon sannolikt gjort sig skyldig till brott, går ärendet till åtal, d.v.s. åklagaren ger in en stämningsansökan till tingsrätten. I tingsrätten ska åklagaren försöka styrka att brott har begåtts.
Om någon har utsatts för brott, kan personen bli part i rättegången och kallas målsägande. Målsäganden kan ha rätt till juridiskt ombud, ett s.k. målsägandebiträde. Den som är misstänkt för brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare, som måste vara advokat.
När domstolen inte utser försvarare eller målsägandebiträde kan man ändå välja att anlita ett privat ombud.