Bolagsrätt


Våra bolagsrättsjurister biträder också regelbundet vid etableringar av nya bolag och koncerner, i samband med kapitalökningar och incitamentsprogram samt vid frågor kring effektiv bolagsstyrning.