Bank och Finansmarknad


Våra specialister hjälper dagligen företag, banker och andra finansiella institutioner i samband med olika finansiella transaktioner.

Vi ger banker, finansinstitut och låntagare råd om alla aspekter på bankverksamhet och finansiering. Vår verksamhet omfattar bl.a. rådgivning i frågor som projektfinansiering, objektfinansiering, fastighetsfinansiering, förvärvsfinansiering och exportfinansiering. Våra jurister har omfattande branschkunskap i den finansiella sektorn.

Detta är särskilt viktigt i en tid då produkter på bank- och finansmarknaden utvecklas och lanseras allt snabbare och då aktörer som banker, finansbolag och försäkringsbolag breddar och integrerar sina verksamheter och tjänster.