Avtal


Vi är specialiserade på upprättandet av olika typer av affärsavtal. Som exempel kan nämnas:

Uppdragsavtal

Förlagsavtal

Särskilda avtal

Modellrelease

Porträttavtal

Anställnings- och assistentavtal

Förlikningsavtal

Avtal för offentlig upphandling samt överlåtelse av samling

Aktieöverlåtelseavtal

Företagsöverlåtelseavtal

Återförsäljaravtal

Försäljningsavtal produkter/tjänster och provisionsavtal

Konsortialavtal

Konsultavtal

Sekretessavtal

Gåvobrev

Anställningsavtal

Fullmakt Försäljning av Fordon

Enkelt Skuldebrev med Bevittning

Sambo – Avtal för att förhindra övertagande av bostad

Fast anställning och provanställning

Testamente

Försäljning av Bostadsrätt – Bevittning