Arbetsrätt


Till ditt förfogande står ett flertal rutinerade och affärsinriktade jurister med spetskompetens inom kommersiell arbetsrätt. Dessutom biträder vi arbetsgivarparter vid tvister, i förhandlingar med fackföreningar och i frågor som rör kollektivavtal.

Frågor med arbetsrättslig anknytning dyker dagligen upp hos en arbetsgivare. Det kan röra sig om ingående av olika avtal, såsom anställningsavtal, andra avtal med anställda eller avtal med enskilda uppdragstagare.

Anställningsavtalen behöver bland annat reglera pensionsförmåner, bonus, incitamentsprogram eller andra former för belöning av anställda. Sekretess, lojalitet och konkurrensåtaganden.