Aktiemarknad


Våra aktiemarknadsspecialister har omfattande erfarenhet av rådgivning omfattande allt från publika bud och börsintroduktioner till emissionsrelaterade frågor. Samtidigt har den fått en allt större betydelse. Det ställer i sin tur stora krav på att vi kan erbjuda våra klienter hjälp och rådgivning gällande aktiemarknadens regelverk och olika aktörer.