Juridisk rådgivning

Har Du, Din familj eller Ditt företag ställts inför ett juridiskt problem, som Du snabbt vill få svar på utan dyrbara kostnader eller utdragna processer? ADELGATAN 5 i Malmö och ÖSTERMALMTORG 1 i Stockholm

+46(0) 73-845 23 74

Vår tanke är att Du då enkelt och snabbt, oftast inom 24 timmar, skall få svar på Ditt problem eller frågeställning, där svaret grundar sig på gedigen kunskap, baserad på många års juridisk verksamhet. Vi kan även tillse att Du får biträde vid rättegång JURISTBYRÅN JURISTA