GRATIS KONSULTATION


Kom ihåg att det är alltid gratis att kontakta oss och presentera Ditt problem. Sedan gör vi en bedömning av hur situationen på bästa sätt kan lösas.Om du saknar inkomst eller är låginkomsttagare, kan vårt arvode ofta betalas av rättshjälp eller Rättsskydd.Om du har rätt till ett offentligt biträde i ditt ärende, står staten för dina ombudskostnader, så länge dessa inte kan täckas av egna medel.

I tvister kan rättsskyddet i din hemförsäkring ofta tas i anspråk. Din självrisk är då normalt 20 procent av ombudskostnaderna.
Om du saknar hemförsäkring eller rättsskyddet inte kan tas i anspråk, kan man ofta ansöka om statlig rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp kommer du att få stå för en del av kostnaden själv, i proportion till dina inkomster, en s.k. rättshjälpsavgift.

Telefontid
08:00 – 17:00
Telefon
+46(0)73-845 23 74